Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr 1/11/2016 z dnia 10.11.2016 r.
w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2016.
 
"Opracowania nowego typu wymiennika ciepła wraz z obudową i oprzyrządowaniem, zoptymalizowanego dla pracy w trybie grzania oraz chłodzenia. Wykonanie badań symulacyjnych w środowisku komputerowym. Wykonanie projektu linii technologicznej do produkcji wymiennika, zapewniającej automatyzacje procesu wytwarzania oraz ograniczenie energochłonności procesu.”
 
Załączniki do oferty:
ZałącznikWielkość
Zamowienie-nr-1-11-2016.pdf1.97 MB
Załącznik Nr 1_opis usługi.doc76 KB
Załącznik Nr 2_uzasadnienie kosztów.doc75.5 KB
Załącznik Nr 3_o spełnieniu warunku.doc67.5 KB
Załącznik Nr 4_o braku podstaw.doc66 KB
Załącznik Nr 5_informacja o wyborze dostawcy.pdf247.71 KB
post-bottom-line