Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Wykresy porównawcze miedziano-aluminiowych grzejników REGULUS-system z grzejnikami żeliwnymi i stalowymi

Poniższe wykresy obrazują, że miedziano-aluminiowe grzejniki REGULUS-system niezwykle szybko podejmują swoją funkcję grzewczą w porównaniu do grzejników żeliwnych i stalowych. Ich charakterystyczne cechy: niewielka pojemność wodna i mała masa własna decydują o ich dużej sterowalności. Niewielkim początkowym wydatkiem energii Regulusy osiągają pełną moc nominalną, właściwą dla temperatury podanej na zasilaniu.

Wykres: Porównanie wydatku energii potrzebnego do rozgrzania grzejnika

Aby osiągnąć temperaturę normatywną instalacji 75º/65ºC grzejnik REGULUS-system rozgrzeje się przy pięciokrotnie mniejszym wydatku energii w stosunku do grzejnika stalowego oraz 11-krotnie mniejszym zużyciu energii w porównaniu do grzejnika żeliwnego. Sytuacja ta ma znaczący wpływ na globalne zużycie energii przez instalację grzewczą, na którą składa się przecież zestaw grzejników.

Pochodną charakterystyki wydatku energii potrzebnej do rozgrzania grzejnika  jest poniższa symulacja:

Wykres: Porównanie czasu rozgrzewania grzejników

Symulacja ta obrazuje bardzo niską bezwładność grzejników REGULUS-system. Wynika z niej, że czas potrzebny do osiągnięcia normatywnej temperatury pracy 75º/65ºC wynosi dla grzejnika  REGULUS-system ok. 5 minut, z kolei grzejnik stalowy rozgrzeje się po ok. 25 minutach a żeliwny aż po ok. 55 minutach. Bardzo długi czas rozgrzewania się grzejnika negatywnie wpływa na komfort cieplny. Powyższe czasy rozgrzewania zostały obliczone przy założeniu przepływu nominalnego na poziomie 140 kg/h, oraz różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem na poziomie 10 K.

post-bottom-line