Skip to Content

VOĽBA VYHRIEVACÍCH TELIES

VOĽBA VYHRIEVACÍCH TELIES:

Potreba vykurovacieho výkonu v miestnosti o štandardnej výške 2,60 m môže byť od 30 až 200 W/m2.
Prečo až taký veľký rozdiel? Vyplýva to z mnohých činiteľov vplývajúcich na tepelnú bilanciu objektu. Teplota vzduchu je v miestnosti stála, ak straty tepla cez steny, otvory v stenách a cez stropy a podlahy sú úplne vyvážené umiestneným v miestnosti zdrojom tepla.

Potreba tepla sa mení a závisí aj od vonkajšej teploty. Ak zdroj tepla dáva menej tepla než je potreba, miestnosť sa ochladzuje, ak dáva priveľa tepla, miestnosť sa prehrieva. Teplota tepelného komfortu pre človeka je od 18 – 21oC. Regulusy riadené snímačmi teploty takýto komfort zaisťujú.

Udržanie žiadanej stálej teploty je podmienkou tepelného komfortu.

Regulusy sú vyrábané v rôznych veľkostiach a dĺžkach, garantujúc tak možnosť voľby podľa nevyhnutného vykurovacieho výkonu potrebného pre miestne podmienky.

Priemerná teplota práce inštalácie v zime je 40-60oC. Jej zvýšenie je nevyhnutné až pri väčšom poklese teploty. Ak inštalácia je montovaná bez aspoň jednoduchého projektu, za jej vady a chyby, v tom aj chyby vo voľbe vyhrievacích telies, zodpovedá investor.

 

post-bottom-line