Skip to Content

Regulusy – kde ich možno použiť?

1. Vyhrievacie telesá „REGULUS- systém“ môžu byť použité vo všetkých typoch inštalácii – medných, plastových či tradičných oceľových, ak tieto materiály sú určené pre použitie v inštaláciách c. o.

2. Vyhrievacie telesá „REGULUS – systém“ môžu spolupracovať s kotlami: elektrickými, plynovými a olejovými a tiež môžu byť pripojené k mestskej teplovodnej sieti. V prípade kotlov na pevné palivo rozhoduje úroveň automatizácie kotla, jeho vlastný vodný objem a inštalácia urobená v súlade s platnými predpismi určujúcimi podmienky montáže a prevádzky takejto inštalácie. V takom prípade regulusy môžu byť použité s plným využitím ich prednosti.

3. Regulusy dokonalé spolupracujú aj s kotlami nízko – tepelnými ako napr. kondenzačné kotly. Charakteristika práce regulusov pri nižších teplotách je priam výhodnejšia ako zodpovedajúce charakteristiky iných typov vyhrievacích telies s ohľadom na vyššiu účinnosť regulusov a väčší stupeň konvekcie. Stupeň nevyhnutnej úpravy rozmerov regulusov pre použitie s kondenzačnými kotlami je podobný ako u iných typov vyhrievacích telies. Mýtus: názor, že medeno – hliníkové vyhrievacie telesá vyžadujú pre prácu vysoké teploty, sa nevzťahuje na regulusy. Regulusy sú vyhrievacie telesá s prevahou konvekcie v činnosti, ale nie sú to konvektory.

4. Regulusy nie sú vhodné do inštalácií s gravitačným obehom. S ohľadom na malý vodný objem a bleskové odovzdávanie tepla, obeh vykurovacieho média musí byť nútený obehovým čerpadlom.

5. Maximálny výkon kotla c. o. nesmie prevýšiť sumu výkonov všetkých vyhrievacích telies namontovaných v inštalácii. Výhodnejšie je použiť kotol s moduláciou výkonu.

6. Regulusy, keďže účinkujú rýchlo, môžu výhodne podporovať fungujúce pomalšie podlahové kúrenie.

post-bottom-line