Skip to Content

Regulácia vykurovania podlahovými konvenktormi REGULUS-system Canal - nútená cirkulácia vzduchu pomocou ventilátorov

VARIANT I

FOTOGRAFIA OPIS
Zawór termostatyczny DN 15 Jednoduchý termostatický ventil Vario Therm DN 15
Zawór odcinajacy DN 15 Jednoduchý uzatvárací ventil Vario Therm DN 15

 

VARIANT II

FOTOGRAFIA OPIS
Zawór termostatyczny DN 15 Jednoduchý termostatický ventil Vario Therm DN 15
Zawór odcinajacy DN 15 Jednoduchý uzatvárací ventil Vario Therm DN 15
Termostat RT 200
Schéma pripojenia termostatu RT 200 s ventilatorom

 

VARIANT III

FOTOGRAFIA OPIS
Zawór termostatyczny DN 15 Jednoduchý termostatický ventil Vario Therm DN 15
Zawór odcinajacy DN 15 Jednoduchý uzatvárací ventil Vario Therm DN 15
Ovládací panel ROGK-03/230
Termostat/regulátor FC 600
Schéma pripojenia termostatu Salus FC 600 s ovládacím panelom ROGK 03/230V

 

VARIANT Regulácii SIEMENS RDF 600T

FOTOGRAFIA OPIS
Zawór termostatyczny DN 15 Jednoduchý termostatický ventil Vario Therm DN 15
Zawór odcinajacy DN 15 Jednoduchý uzatvárací ventil Vario Therm DN 15
Elektrotermický pohon 
T30NC 230V M30x1,5
 ("s povelom vypni!")

Ovládací panel SP01 60 W - max do 3 ventilátorov

Ovládací panel SP06 250 W - max do 12 ventilátorov
Siemens RDF 600T Regulátor SIEMENS RDF 600T
Schéma pripojenia regulatora SIEMENS SIEMENS RDF 600T s ovládacím panelom SP01 (SP06)

 

VARIANT Regulácii SIEMENS RDG 100 T

FOTOGRAFIA OPIS
Zawór termostatyczny DN 15 Jednoduchý termostatický ventil Vario Therm DN 15
Zawór odcinajacy DN 15 Jednoduchý uzatvárací ventil Vario Therm DN 15
Elektrotermický pohon 
T30NC 230V M30x1,5
 ("s povelom vypni!")

Ovládací panel SP01 60 W - max do 3 ventilátorov

OIvládací panel SP06 250 W - max do 12 ventilátorov
Regulátor SIEMENS RDG 100 T
Schéma pripojenia regulatora SIEMENS RDG 100T s ovládacím panelom SP01 (SP06)

 

post-bottom-line