Skip to Content

Podlahové konvektory CANAL

REGULUS®-system CANAL
– pohodlné riešenie

- medeno-hliníkové
prirodzená konvekcia
- rýchlo reagujú na každý úbytok tepla a majú veľmi jednoduchý systém ovládania.
- je zárukou vysokého tepelného pohodlia a komfortu
- sférické vytápanie
- chráni priestory pred prúdením studeného vzduchu z vonkajších terás, balkónov, či veľkých presklenných plôch, vetrolamov alebo chodieb.

REGULUS®-system CANAL VENT
– pohodlné riešenie

- medeno-hliníkové
nútená cirkulácia vzduchu pomocou ventilátorov
-  rýchlo reagujú na každý úbytok tepla a majú veľmi jednoduchý systém ovládania
- je zárukou vysokého tepelného pohodlia a komfortu
- sférické vytápanie
- chráni priestory pred prúdením studeného vzduchu z vonkajších terás, balkónov, či veľkých presklenných plôch, vetrolamov alebo chodieb.

Vykurovanie miestností pomocou dynamických vykurovacích telies zabudovaných do podlahy je výbornou alternatívou k podlahovému vykurovaniu, tzv. "podlahovkám". Tepelné výmenníky podlahových konvektorov vytápajú priestor takmer okamžite po aktivácii vykurovania. Hlavná nevýhoda ťažkej „podlahovky” (1 m² váži od 150 do 400 kg) spočíva v neschopnosti regulovať jej aktivačný proces. „Podlahovka” totiž pokračuje v emitovaní tepelnej energie aj po dosiahnutí nastavenej teploty. Jej samoregulačný proces je nepresný a pomalý, a ovplyvňuje kvalitu všetkých betónových podláh. Pri vytápaní priestorov iba pomocou „podlahovky”, v prechodných obdobiach, pri rýchle meniacej sa teplote, je presné nastavenie teploty v danom prostredí takmer nemožné.

Podlahové konvektory dokážu priestor vyhrievať samostatne, rýchlo reagujú na každý úbytok tepla a majú veľmi jednoduchý systém ovládania.
Podlahové konvektory môžu plniť rovnako funkciu doplnkového vykurovania, ktoré tvorí jeho dynamickú zložku, využívanú iba v niektorých, najmä prechodných obdobiach.
Podlahové konvektory, umiestené pozdĺž presklenných plôch, pôsobia ako bariéra pred únikom teplého vzduchu.
Chráni priestory pred prúdením studeného vzduchu z vonkajších terás, balkónov, či veľkých presklenných plôch, vetrolamov alebo chodieb.

Pri vykurovaní priestorov, s využitím podlahových konvektorov, môžete vytápať konkrétne, kritické miesta vo väčších miestnostiach bez toho, aby ste vytápali celú miestnosť - sférické vytápanie. Správnym rozmiestnením podlahových konvektorov a s využitím vzduchovej clony môžete priestor rozdeliť.
Tepelné výmenníky, ktoré sú osadené do podlahových žľabov, nezaberajú zbytočne priestor. Predstavujú ideálne riešenie pre vykurovanie športových zariadení, sakrálnych alebo historických objektov, komerčných priestorov, výstavných alebo automobilových hál a iných priestorov, v ktorých, okrem tepelnej funkcie, je dôležité zabezpečiť dobrú viditeľnosť výstavných plôch.

post-bottom-line