Skip to Content

Regulus napájaný zdola centrálne

Vyhrievacie telesá so spodným napájaním, v ktorom prípojka je umiestnená presne v osovej priamke vyhrievacieho telesa.
Výška a dĺžka je analogická ako vo vyrábaných doteraz vyhrievacích telesách typ RD.
Vybavené pevnou prípojkou s vnútorným závitom ˝ ”, rozchod (vzdialenosť) 50 mm. Odporúčaná prípojka k inštalácii: uzavierací ventil dvojitý uhlový. Na rozdiel od typu RD nová rada typov nemá zabudovaný termoregulačný ventil.
Takýto systém umožňuje vybudovanie prístupu pod vyhrievacie telesá napr. v osovej priamke okna s možnosťou namontovania k takémuto prístupu vyhrievacieho telesa RDC ľubovoľnej veľkosti.
Takýto prístup je teda univerzálny, v značnej miere uľahčuje logistiku staveniska.
Pracovník, ktorý ukladá napájanie a (alebo) robí výlevku musí jedine umiestniť prístup osovo (v osovej priamke)!

post-bottom-line