Skip to Content

Montáž inštalácie – čo treba vedieť ?

1. Inštaláciu treba montovať so zachovaním spádov. Vyhýbať sa zbytočným obchádzkam a najmä sifónom vytvárajúcim vzdušné zátky (sťažená cirkulácia). V najvyšších bodoch obehu treba namontovať automatické odvzdušňovače a v niektorých prípadoch separátory vzduchu.

2. V inštalácii treba používať zodpovedajúco odstupňované priemery potrubia s cieľom zabezpečenia správneho rozmedzia hydraulických odporov a rovnomerného obehu vykurovacieho média cez všetky vyhrievacie telesá.

3. Regulusy treba montovať vždy ideálne vodorovne dodržiavajúc odstup okolo 10 cm od podlahy.

4. Vodu do inštalácie napúšťať pomaly, najlepšie od strany návratu, pri odkrútených odvzdušňovačoch. Týmto spôsobom sa vytlačí vzduch a predíde sa jeho stlačeniu a uviaznutiu v inštalácii. Inštaláciu plniť pri vypnutom obehovom čerpadle.

5. Po odvzdušnení inštalácie a prevedení skúšky tesnosti treba bezpodmienečne urobiť jej reguláciu „na horúco“. Na reguláciu prietoku možno použiť škrtiace príruby, ventily alebo vstupné nastavovanie termoregulačných ventilov.

6. Nevyhnutné je namontovanie v inštalácii sieťkových filtrov – pri vodnom napájaní inštalácie a pred kotlom – pri návrate.

7. Počas prevádzky treba zabezpečiť slobodné prúdenie vzduchu cez vyhrievacie telesá.

8. Inštalácia musí byť tak vyregulovaná, aby rozdiel teplôt medzi napájaním a návratom na vyhrievacom telese bol výrazne citeľný.

Dobre zaprojektovaná, dobre urobená a dobre vyregulovaná inštalácia s regulusmi pracuje bezchybne – ticho, rýchlo a ekonomicky.

post-bottom-line