Skip to Content

KONŠTRUKCIA REGULUSOV

Vyhrievacie teleso Regulus je nerozoberateľné.. telesá sa skladajú z vodnej sústavy a sústavy odovzdávania tepla bez krytov.
Vodná sústava je vyrobená z rovnomerne rozmiestnených vodorovných medených rúrok DN 15, spojených na koncoch zvislými zbernými kolektormi DN 20 (tvrdá spájka). Z kolektorov sú vyvedené prípojky vyhrievacích telies. Sústavu odovzdávania tepla tvoria hliníkové lamely tesne osadené zvislo na vodorovných rúrach tvoriacich vodnú sústavu. Ohnuté predné a zadné okraje lamiel tvoria zároveň prednú a zadnú stenu vyhrievacieho telesa.

Kryty – perforovaný horný kryt stabilizuje konštrukciu vyhrievacieho telesa, odhadzuje ohriaty vzduch od steny a rozhoduje o  charakteristickom vzhľade regulusov. V priestore bočných krytov sa nachádzajú zberné kolektory, odvzdušňovač a vo vyhrievacích telesách napájaných zospodu je termostatický ventil.

Obe sústavy – vodná sústava a sústava odovzdávania tepla sú trvalo so sebou spojene pomocou špeciálnej technológie. Po osadení lamiel na medených rúrach sa vytvára spoľahlivé, trvácne, suché mechanické spojenie.
 

post-bottom-line