Skip to Content

CHARAKTERISTIKA VYHRIEVACÍCH TELIES

REGULUS ® - systém medeno – hliníkových vodných vyhrievacích telies ústredného kúrenia.

Regulusy – sú najekonomickejšie i najviac šetriace energiu vyhrievacie telesá v našom miernom klimatickom pásme.

U nás v priebehu roka prevláda prechodné obdobie (jeseň, jar). Aj počas chladného leta možno sa vyskytne potreba temperovať svoj dom. Pre tieto účely sa najviac hodia regulusy -s ohľadom na rýchlosť a precíznosť ich fungovania. A práve preto iba regulusy sú vyhrievacími telesami pre štyri ročné obdobia.

Použitie vyhrievacích telies Regulus v inštalácii ústredného kúrenia prináša šetrenie spotreby energie na vyhrievanie nemenej ako 10% za sezónu. Inak hovoriac – keď vyhrievame regulusmi , vyhrievame tri týždne zadarmo.

Úspornosť vyplýva z dvoch vlastnosti regulusov
1. Nízka tepelná zotrvačnosť – čiže nízka inercia
Malý objem vody vo vyhrievacích telesách, mnohonásobne menší od objemu v iných vyhrievacích telesách, v spojení s ich nízkou hmotnosťou (regulusy sú pomerne ľahké), spôsobuje ich okamžité nahrievanie a aj rýchle ochladzovanie.
Teplota miestnosti, regulovaná napr. snímačom teploty, v tomto prípade podlieha iba neveľkým výkyvom bez efektu škodlivého prehriatia. Čas dosiahnutia teploty na úroveň tepelného komfortu je neobyčajne krátky.

2. Vysoký koeficient tepelnej vodivosti
Vysoký koeficient tepelnej vodivosti materiálov, z ktorých sú vyrobené vyhrievacie telesá regulus – meď a hliník, spôsobuje, že spomedzi všetkých vyhrievacích telies tieto sa vyznačujú najvyššou účinnosťou pri odoberaní tepelnej energie od vykurovacieho média (voda) a pri odovzdávaní tejto energie do okolia.
Vysoká účinnosť regulusov je spojená aj s ich veľkou a u iných telies nedosiahnuteľnou plochou záberu – plocha odovzdávania tepla do okolia prostredníctvom konvekcie a vyžarovania.
Odovzdávanie tepla z vyhrievacieho telesa do okolia hlavne prostredníctvom konvekcie spôsobuje aktívne miešanie vzduchu a rovnomerne rozloženie teploty bez efektu prehriatia vzduchu v blízkosti vyhrievacieho telesa, bez výskytu studených zón so zaliehajúcim starým vzduchom. Regulusy takto podporujú vetranie miestnosti vplývajúc priaznivo na to, ako sa cítime. V dobe teplejších a tesnejších stavebných technológií je toto pre užívateľa dôležitá výhoda.

Regulusy nehrdzavejú, ich životnosť je vysoká, pretože materiály z ktorých sú vyrobené (meď + hliník) nepodliehajú priamej korózii.
Vyhrievacie telesá Regulus môžu slúžiť aj niekoľko desiatok rokov. Nevyžaduje sa pri nich používanie inhibítorov (tlmičov) korózie, môžu byť použité v otvorených systémoch, možno z nich vypúšťať vodu bez obmedzení. Voda prichádza do styku iba s meďou a kontakt medi s hliníkom je suchý, trvácny a účinný.

Z hore uvedených dôvodov na Regulusy sa vzťahuje unikátna, mnohoročná záruka výrobcu. A to nasledovne:

25 rokov -záruky

pri použití v objektoch s mikroklímou charakteristickou pre bytové, kancelárske, úradné priestory atp.

10 rokov – záruky

pri použití v objektoch o nadpriemernej vlhkosti vzduchu a so sprísneným hygienicko – sanitárnym režimom ako sú bazény, umyvárne, sušiarne, plavidlá, zariadenia poskytujúce služby a rôzne priemyselné objekty.
Záruka sa vzťahuje na nevyskytovanie sa korózie, tesnosť vyhrievacích telies a trvácnosť náterov.


 

Veľkou prednosťou regulusov je ich ľahkosť (teleso o dĺžke 2 m váži iba 16 kg). Toto uľahčuje prevoz a montáž, občasné umývanie a okrem toho umožňuje montovanie vyhrievacích telies na ľahkých drevených či sadrokartónových priečkach.

Vďaka svojej konštrukcii vyhrievacie telesá sú odolné voči vysokej teplote, vysokému tlaku a zmenám tlaku v inštalácii. Vyhrievacie telesá možno naplniť vodou, ako aj nemrznúcou zmesou (rekreačné chatky, objekty používané sezónne). Široká škála rozmerov – výšky a dĺžky umožňuje ľahký výber veľkosti regulusov pre zariadenie každého interiéru a zabezpečenie jeho tepelných požiadaviek.

post-bottom-line