Skip to Content

AKO FUNGUJE REGULUS?

Ohrev miestností pomocou regulusov sa uskutočňuje kombinovaným spôsobom: prostredníctvom konvekcie (t.j. teplý vzduch ohriaty počas prechádzania vnútrom telesa stúpa hore) a prostredníctvom vyžarovania tepla z  vonkajšej plochy vyhrievacieho telesa. S postupom klesania teploty práce inštalácie, rastie podiel konvekcie v pomere k vyžarovaniu! Vzťahuje sa to na každý typ vyhrievacieho telesa. Horúce vyhrievacie médium (napr. voda) prechádzajúc cez medené rúrky zohrieva ich a tie následne odovzdávajú teplo na hliníkové lamely, ktoré sa ich dotýkajú. Priestor medzi lamelami tvoria zvislé vzdušné komíny (ťah vzduchu). Lamely sú v podstate obojstranne veľkou aktívnou plochou výmeny tepla, niekoľkokrát väčšou než v akomkoľvek inom type vyhrievacích telies. Cez „vzdušné komíny“ prúdi vzduch, ktorý je intenzívne vťahovaný zospodu telesa. Vzduch sa zohrieva a následne cez hornú časť vyhrievacieho telesa sa rozchádza do celej miestnosti. Izotermia (jednaká teplota v celej miestnosti) pri regulusoch je podmienkou pociťovania stáleho, vysokého tepelného komfortu.

Aktívna, nútená pôsobením regulusov, cirkulácia vzduchu zabezpečuje, že v miestnosti sa nekumuluje použitý vzduch so zvýšeným obsahom kysličníka uhličitého a vodnej pary a zároveň so zníženou koncentráciou kyslíka.

Pri technológiách dnes používaných v stavebníctve (teplé steny, tesné okná), tento aspekt je nesmierne dôležitý – nielen, aby sa obyvatelia vyhrievaných priestorov dobre cítili, ale aby to bolo pre nich aj bezpečné. Vonkajšia teplota vyhrievacích telies pri dotyku je v medziach bezpečných pre deti.

Vďaka malej tepelnej zotrvačnosti vyhriatie miestnosti o niekoľko stupňov je rýchle a ekonomické.

V našich klimatických podmienkach má toto podstatný význam. Aj uprostred chladnejšieho, vlhkého leta možno rýchlo zdvihnúť teplotu vzduchu, odstrániť pocit vlhka a spríjemniť pobyt v útulnom teplom interiéri. REGULUS pri celoročnom používaní je rýchly a precízny, komfortný a ekonomický.
 

NADIŠLA ÉRA REGULUSA

post-bottom-line