Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Problem korozji w instalacji otwartej

W systemach centralnego ogrzewania źródłem ciepła często są kotły stałopaliwowe lub kominki z płaszczem wodnym. Ich konstrukcja uniemożliwia natychmiastowe wyłączenie, dlatego wymagają skutecznego i niezawodnego zabezpieczenia przed wzrostem temperatury i ciśnienia w instalacji. Najlepiej zastosować, wyposażoną w naczynie wzbiorcze, otwartą instalację c.o., która pracuje pod ciśnieniem wynikającym z wysokości instalacji i ciśnienia atmosferycznego. W instalacji otwartej zachodzi zjawisko wnikania zawartego w powietrzu tlenu do wody grzejnej, który reagując ze stalą (materiałem instalacji i grzejników) powoduje jej korozję. Produkty korozji krążą w instalacji uszkadzając pompę, zawory i inne precyzyjne elementy układu. W związku z tym producenci grzejników stalowych oraz innych stalowych elementów instalacji skracają okres gwarancyjny, a także narzucają wymagania odnośnie parametrów wody grzejnej lub wprost zalecają stosowanie swoich produktów w instalacji zamkniętej (ciśnieniowej).

Układ wodny grzejnika REGULUS-system wykonany jest z miedzi, która nie podlega  korozji w kontakcie z tlenem, nie ograniczamy zatem czasu trwania gwarancji na grzejniki stosowane w instalacjach otwartych. Ponieważ w tego typu instalacjach często stosowane są elementy stalowe zalecamy zastosowania filtra mechanicznego (siatkowego) będzie on wyłapywał produkty korozji. Regularna kontrola i czyszczenie filtra zabezpieczy nie tyle grzejniki, co przede wszystkim bardziej narażone na zanieczyszczenie zawory, pompy, wymienniki.

Z Karty Gwarancyjnej grzejników REGULUS-system:

„ (…) Gwarancja producenta obejmuje szczelność układu wodnego grzejników. Okres gwarancji jest zróżnicowany i w zależności od miejsca zastosowania grzejników wynosi: GWARANCJA 25 LAT – obiekty o mikroklimacie charakteryzującym lokale mieszkaniowe, biurowe, urzędy itp.

GWARANCJA 10 LAT – obiekty o ponadprzeciętnej wilgotności powietrza oraz o zwiększonym reżimie higieniczno-sanitarnym jak baseny, myjnie, suszarnie, jednostki pływające, lokale usługowe oraz wszelkie obiekty przemysłowe w tym infrastruktura portów(…).

(…) Gwarancja traci moc w przypadku, gdy sieć centralnego ogrzewania, w która wpięte są grzejniki REGULUS-system, pozbawiona jest filtra mechanicznego zamontowanego na zasilaniu. Dotyczy to w szczególności instalacji w której zamontowano elementy stalowe. (…)

Nie wpływa na bieg gwarancji zamontowanie grzejników REGULUS-system w układach otwartych c.o. (…)

Nie wpływa na bieg gwarancji sporadyczne spuszczanie wody z układu c.o. o ile inne elementy instalacji dopuszczają taką operację i nie powoduje to ich korozji. (…)”  

post-bottom-line