Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Optymalna strategia ogrzewania obiektów sakralnych

Ogrzewanie obiektów sakralnych to nie lada problem. Zarówno te wiekowe jak i współcześnie budowane, charakteryzuje wielka powierzchnia oraz ogromna rozczłonkowana kubatura, nawy główne często mają wysokość wielu pięter a duże kościoły posiadają kilka czynnych wejść... Aspektem, który zawsze musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do wyboru sposobu ogrzewania każdego miejsca kultu, jest jego specyficzne użytkowanie - w przekroju całego tygodnia relatywnie krótkie, ze zmiennym natężeniem i o zmiennych porach.

Nie ma takiej potrzeby, by kościół ogrzewać bez przerwy i utrzymywać w nim wyższą temperaturę niż jego swoista temperatura spoczynkowa. Temperatura ta oscyluje w przedziale 8-11 oC. Każdy obiekt powinien być utrzymywany na co dzień, we właściwej sobie, stabilnej, swoistej temperaturze i wilgotności, specyficznej dla technologii jego wykonania. Wahania poziomu wilgotności powinny być możliwie jak najmniejsze.

Zasada kardynalna: temperatura a szczególnie wilgotność powietrza panujące we wnętrzach obiektów sakralnych powinny jak najszybciej wracać do wartości spoczynkowych. Zapobiegnie to uszkadzaniu wyposażenia oraz powłok malarskich poprzez skraplanie nadmiaru wilgoci oraz zmianę ich swoistej wilgotności. Zasadę tę można uogólnić medycznym: primum non nocere.

Główne funkcje ogrzewania:

  • poprawa komfortu cieplnego poprzez mieszanie powietrza
  • odparowanie wilgoci
  • wspomaganie wentylacji - usuwania wilgoci

Wierni przynoszą wilgoć na ubraniach, obuwiu, wydychają duże ilości pary wodnej. W przeciągu całego dnia setki, a często tysiące ludzi wnoszą do wnętrza świątyń hektolitry wody - rzecz niespotykana w żadnym innym obiekcie. Wierni przebywając w obiekcie w ciepłym ubraniu, przy zbyt wysokiej temperaturze wnętrza, np. przy podgrzewaniu ławek, będą się niepotrzebnie pocić, co pogłębia problem. Nadmiar wilgoci należy jak najszybciej usunąć i to przy jak najmniejszych stratach ciepła. Dlatego sprawne ogrzewanie powinno być sprzężone ze sprawną wentylacją, najkorzystniej z rekuperacją powietrza.

Centralne ogrzewanie w kościołach powinno być dynamiczne!
Dynamika grzania, to szybki start i szybkie hamowanie ogrzewania. Niewielkim początkowym nakładem energii doprowadzić można do temperatury grzania efektywnego. To takie, które w najkrótszym czasie ogrzeje największą ilość powietrza i stworzy odczucie ciepła w sposób ekonomiczny i dyskretny. Ogrzane cząstki powietrza wraz z parą wodną unoszą się do góry. Rekuperator wyprowadza parę wodną na zewnątrz. Rekuperacja pozwoli oszczędzić wytworzoną energię cieplną.
Nie ma rozwiązania bardziej optymalnego. Tertium non datur.

Dynamicznymi grzejnikami z wyboru są grzejniki REGULUS-system – ścienne i kanałowe.
Żadne inne nie sprostają formułowanym powyżej celom. Regulusy ogrzewają w sposób mieszany, poprzez promieniowanie oraz konwekcję. Przy małej masie całkowitej, posiadają bardzo dużą w rozwinięciu powierzchnię wymiany ciepła. Ich układ wodny zbudowany jest z miedzi natomiast układ oddawania ciepła z aluminium. Cechuje je największa dynamika pracy w każdej temperaturze pracy układu c.o. Doskonałe dla szybkiego ogrzania wszelkich pomieszczeń, zarówno małych jak i ogromnych. Krótko po wyłączeniu, schładzają się, nie grzejąc bez potrzeby nadal (mała bezwładność). Regulusy zatem to nie tylko szybka ale i precyzyjna podaż ciepła.

Ich sposób działania ma wielkie znaczenie dla uzyskania komfortu cieplnego „ na żądanie”. Mieszanie dużych ilości powietrza przepływającego poprzez grzejniki, szybko doprowadza do względnej izotermii, a rozproszone ciepło promieniowania jest również przyjemnie odczuwalne. Wielość typoszeregów grzejników ściennych czyli różnych wariantów wysokości oraz długości, gwarantuje możliwość precyzyjnego doboru koniecznej mocy oraz swobodnego wyboru umiejscowienia. Ogrzewanie Regulusami jest nie tylko wysoce efektywne lecz również niezmiernie łatwo sterowalne.

Grzejniki ścienne REGULUS-system stosowane są do ogrzania naw głównych, niezastąpione dla pomieszczeń mniejszych, użytkowanych krótko jak zakrystie, sale katechetyczne, kaplice. Wielość wariantów wysokości i długości, daje gwarancję swobody wyboru. Z racji aktywnego mieszania powietrza, zdecydowanie korzystnie wpływają na kontrolę wilgotności powietrza i usuwanie jej nadmiaru. Ogrzewanie korzystne ekonomicznie, wysoce efektywne i niezmiernie łatwo sterowalne. 

Grzejniki kanałowe REGULUS-system CANAL - dyskretne i dynamiczne ciepło z podłogi

Grzejnik kanałowy w Kościele. Ogrzewanie kanałowe Regulus-systemAranżacja wnętrza kościoła ogranicza ilość miejsc, które przeznaczyć można na lokalizację źródła ciepła. Ogrzewanie podłogowe nie ma sensu z wielu powodów, wszak całkowicie nie ogrzewana i nie izolowana od podłoża posadzka posiada temperaturę stabilną gruntu czyli około +8 oC. A taka temperatura jest zimą wystarczająca.

Ogrzewanie ma na celu  wspomagać wietrzenie i odparować wprowadzoną do wnętrza wilgoć.

Alternatywę dla grzejników ściennych lub ich istotne uzupełnienie stanowią grzejniki umieszczone w podłogowym kanale grzewczym. Stosowane jako kurtyna ciepłego powietrza odcinająca określone sektory (stalle, konfesjonały), wydzielony rejon ołtarza, kościoła. Grzejąc przy pomocy kanałów grzewczych można ogrzewać wybrane, newralgiczne segmenty kościoła.

Kolor podestu kanału grzewczego można dopasować do posadzki. Wymienniki podłogowe Regulusa, wskutek swej małej masy całkowitej, po włączeniu ogrzewania już po kilku minutach osiągają swą pełną moc znamionową czyli grzeją bardzo dynamicznie. Posiadają dużą mocą cieplną wskutek dużej powierzchni wymiany ciepła a także swej miedziano-aluminiowej konstrukcji.

Systemy grzewcze REGULUS tworzą jednorodną względem zastosowanych surowców, unikalną pod względem charakterystyki pracy ofertę sprawnych, ekonomicznych dystrybutorów ciepła.  Posiadają szereg międzynarodowych certyfikatów i rekomendacji. 25 letnia gwarancja na szczelność oraz trwałość powłoki lakierniczej świadczy o wysokiej jakości.

post-bottom-line