Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Wszystkie drogi prowadzą do REGULUSÓW? Systemy grzejników centralnego ogrzewania – ścienne, wewnątrzścienne oraz kanałowe

Na rynku techniki grzewczej przyjęła się nazwa „regulusy” w odniesieniu do produktów firmy REGULUS®-system z Bielska-Białej. Powszechny stał się także synonim: regulusy = grzejniki dynamiczne.

Grzejniki narożnyGrzejnik dynamiczny to taki, który niewielkim nakładem energii, szybko osiąga pełną   moc, właściwą dla temperatury czynnika grzewczego, jakim jest zasilany. Jego dynamika wynika wprost z jego małej masy całkowitej (grzejnik + zawarta w grzejniku woda) a także z wysokiej sprawności w pobieraniu ciepła z wody instalacyjnej i skutecznym przekazywaniu tego ciepła otoczeniu. Takie ogrzewanie łatwo uruchomić i zatrzymać. Bezwładność systemu jest minimalna. Szybkie zatrzymanie grzania jest nie tylko istotne dla kosztów ogrzewania lecz także kluczowe dla szczególnie wysokiego komfortu cieplnego, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu regulusów. Zatem ekonomika i komfort. Przy gwałtownym wzroście nasłonecznienia w okresach przejściowych czy też przy pojawieniu się niespodziewanych uzysków ciepła, a takich we współczesnych domach jest bez liku, odpowiednio sterowana instalacja z regulusami szybko przestaje grzać i równie szybko ponownie podejmuje pracę. Wytworzona w dowolnym źródle ciepła energia dawkowana jest z aptekarską precyzją.

Unikalne możliwości regulusów są wynikiem wielu ich cech, są to m.in.:
- specyficzna budowa – układ wodny z miedzi, układ oddawania ciepła z aluminium,
- wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego – miedź i aluminium,
- mała masa całkowita grzejnika wraz z wodą,
- duża powierzchnia wymiany ciepła – znacznie większa niż w innych typach grzejników. 

Regulusy budową przypominają chłodnicę. Stanowią wysokosprawny wymiennik ciepła. W miedzianej wężownicy płynie woda instalacyjna, a ciepło przekazywane jest do otoczenia poprzez aluminiowe emitery ciepła. Wysoki udział promieniowania z pofalowanej powierzchni grzejnika sprawia, że ciepło rozprowadzone jest w pomieszczeniu bardzo równomiernie.
Prócz masy, drugim ważnym parametrem odróżniającym regulusy od innych grzejników jest powierzchnia wymiany ciepła. Posiadają o 50% większą powierzchnię kontaktu z ogrzewanym powietrzem, od tej samej wielkości grzejników płytowych. Większa powierzchnia kontaktu oznacza sprawniejsze grzanie w niskich parametrach  czynnika grzejnego. Dlatego też regulusy to także grzejniki niskotemperaturowe.
Stanowią doskonały punkt wyjścia do instalacji chłodząco-grzejącej –   klimakonwektorów.

Produkt dla myślących perspektywicznie

Zbudowanie instalacji centralnego ogrzewania ma charakter wieloletniej, najczęściej jednorazowej inwestycji. Wyposażenie wnętrz, a nawet kafelki czy też podłogę z czasem można zmienić. Nikt jednak, budując instalację c.o., nie myśli o jej wymianie z upływem czasu. Poza źródłem ciepła, które ulega zużyciu. Układ dystrybucji ciepła (grzejniki) powinien być uniwersalny i rozwojowy. Instalacja grzewcza jest trwale związana z każdą budowlą. Na lata. Zatem należy poszukiwać grzejnika trwałego, pracującego ekonomicznie, zapewniającego komfort cieplny i zdrowy mikroklimat wnętrz mieszkalnych.
Regulusy to grzejniki w 100% zbudowane z miedzi i aluminium, nierdzewne, odporne na  wysokie ciśnienia. Sprawnie współpracują z każdym źródłem ciepła. Gwarancja 25 lat.

Ogrzewanie kanałowe grzejnikami kanałowymi

ZałącznikWielkość
01 Wszystkie drogi prowadzą do Regulusów143.01 KB
post-bottom-line