Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

AKADEMIA REGULUSA I: Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Czym jest regulacja hydrauliczna instalacji?
Jest to regulacja przepływu czynnika grzewczego (gorącej wody) przez obwodowe części instalacji (rury, grzejniki zawory), mająca na celu zapewnienie równomiernej temperatury we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach lub zapewnienie temperatury zróżnicowanej, jeżeli takie są oczekiwania użytkownika. Profesjonalny projekt instalacji uwzględnia teoretycznie wszystkie czynniki, jednakże regulacja „na zimno”, a następnie „na gorąco” należy do zadań wykonawcy-instalatora.
Elementem regulacji przepływu jest odpowiednie stopniowanie średnic zastosowanych rur (np. DN28-22-18-15), analogicznie jak dzieje się to w ludzkim krwioobiegu, w którym gruba tętnica główna aorta rozgałęzia się na sieć coraz cieńszych naczyń do kapilar włącznie. Na powrocie wody w kierunku kotła, identycznie stopniowanie średnic odbywa się w odwrotnym kierunku DN15-18-22-28. Innymi czynnikami regulacji hydraulicznej instalacji są:
 • kryzy dławiące;
 • nastawy wstępne zaworów termoregulacyjnych;
 • zawory odcinające;
 • rozdzielacze z regulacją przepływu.
Po co dokonuje się regulacji hydraulicznej?
Czynnik grzewczy (woda) jest nośnikiem ciepła. Wyobraźmy sobie, że jedna cząsteczka wody dostarcza jedną porcję ciepła. Oznacza to, że im więcej cząsteczek wody przepłynie przez grzejnik, tym więcej ciepła dostarczymy temu grzejnikowi. Jeśli przez duży grzejnik przepływać będzie mało wody, będzie on grzał słabo! Należy zatem spowodować, by ilość przepływającego czynnika była odpowiednia dla grzejnika każdej wielkości. 
Z kotła, za pomocą pompy cyrkulacyjnej, tłoczona jest na obwód instalacji określona ilość wody. Wodę tę trzeba odpowiednio podzielić na wszystkie grzejniki zgodnie z ich potrzebami grzewczymi (wielkością). Założona na zasilaniu pompa cyrkulacyjna tłoczy wodę na obwód, natomiast od strony powrotu ją zasysa. Oznacza to, że po przejściu przez każdy grzejnik, woda wraca do kotła.
 
Czym może skutkować brak regulacji hydraulicznej instalacji?
Przykład I
W starą instalację wpięty zostaje nowy grzejnik o większym oporze hydraulicznym od sąsiednich starych. Grzeją tylko stare, nowy jest najwyżej letni. W rozdziale wody zostaje on pominięty. Należy skręcić zawory (zwiększyć opór przepływu) na wszystkich starych grzejnikach.
Przykład II
Dwa równolegle wpięte w instalację grzejniki (bez zaworów), jeden bardzo mały, drugi bardzo duży. Gdzie popłynie woda? Z pewnością poprzez grzejnik mały, po czym zawróci do kotła (ssanie). Duży grzejnik stwarza wodzie większy opór przepływu. Woda płynie tam, gdzie jest jej łatwiej i krócej. Na powrocie jest już ssanie w kierunku kotła.
Przykład III
Dwa identyczne grzejniki wpięte do instalacji, za pompą cyrkulacyjną, rurkami o tej samej średnicy i tej samej długości. Jeden z nich posiada zawór termoregulacyjny, drugi nie ma żadnego zaworu. Gdzie popłynie woda? Otóż głównie poprzez grzejnik bez zaworu, gdyż sam zawór termoregulacyjny posiada opór hydrauliczny kilkanaście razy większy od grzejnika bez zaworu. Grzejnik z zaworem będzie grzał znacznie słabiej niż grzejnik bez zaworu. 
Przykład IV
Kilka identycznych grzejników z maksymalnie otwartymi zaworami wpiętych w instalację równolegle, w różnych odległościach od kotła. Gdzie popłynie woda? Głównie przez pierwszy grzejnik i wróci do kotła. Przepływ, a zatem dostarczanie ciepła przez drugi i kolejne grzejniki będzie coraz słabszy, a ostatnie grzejniki mogą zostać całkowicie pominięte…
 
Przykłady złej pracy instalacji będącej skutkiem braku lub złej regulacji hydraulicznej można mnożyć. Wadliwy, nierównomierny przepływ gorącej wody przez grzejniki skutkuje tym, że cała instalacja nie schładza wody w wystarczający sposób, nie odbiera z niej odpowiednich ilości ciepła.
Woda o zbyt wysokiej temperaturze wraca do kotła… Kocioł przegrzewa się i pracuje nieekonomicznie. Cały proces grzania jest nieoptymalny, a nawet nieskuteczny i nieefektywny. Pomieszczenia ogrzane są nierównomiernie, a komfort cieplny jest niezadowalający. 
Regulacji hydraulicznej podlega instalacja z każdym typem grzejników, a także ogrzewanie podłogowe.
 
Grzejniki REGULUS®-system - cechy charakterystyczne
Grzejniki REGULUS®-system charakteryzuje bardzo mała pojemność wodna i mała masa własna.
Jest to szczególnie ważna cecha w nowoczesnych, sterowalnych i oprogramowanych instalacjach c.o. 
Mały zład wody w instalacji c.o. + mała masa własna grzejników – to mała bezwładność cieplna instalacji – to niski koszt doprowadzenia instalacji do temperatury efektywnej pracy – to łatwość oszczędzania energii poprzez krótkotrwałe obniżanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Grzejniki REGULUS szybko podejmują pracę i szybko ją kończą po osiągnięciu pożądanej temperatury wnętrza. Każdy dodatkowy uzysk ciepła (nasłonecznienie, ciepło bytowe) zostaje odpowiednio zdyskontowany. Grzejniki REGULUS gwarantują najwyższy komfort cieplny. Im cieplejszy obiekt tym bardziej uzasadnione jest zastosowanie właśnie tych dynamicznie grzejących grzejników.
Bezwzględnym warunkiem prawidłowej pracy instalacji o małej masie całkowitej grzejników jest jej prawidłowe wyregulowanie hydrauliczne. Ich zalety będą wówczas w pełni wykorzystane.
 
Instalacja o dużej ilości wody poprzez swą dużą pojemność cieplną może maskować błędy wykonawcze lub skutki zastosowania źle dobranego kotła. Będą się one wiązać z wyższymi kosztami eksploatacji. W przypadku takiej instalacji najkorzystniej jest utrzymywać stałą temperaturę czynnika (wody grzewczej), co z kolei ogranicza możliwość sterowania ilością dostarczanego ciepła (np. wiosna, jesień).
 
Wymogi montażowe grzejników REGULUS®– system:
 • ze względu na małą pojemność wodną i błyskawiczne oddawanie ciepła, grzejniki należy stosować w instalacji z obiegiem wymuszonym;
 • instalację należy budować unikając zbędnych obejść, a przede wszystkim „syfonów” zatrzymujących powietrze i utrudniających cyrkulację czynnika grzewczego;
 • w instalacji należy stosować stopniowanie średnic rur w celu uzyskania prawidłowego rozdziału oporów hydraulicznych i równomiernej cyrkulacji czynnika grzewczego przez wszystkie grzejniki lub rozdzielacze z regulacją;
 • grzejniki należy montować zawsze poziomo;
 • grzejniki REGULUS®– system mogą współpracować z kotłami: elektrycznymi, gazowymi, olejowymi i stałopaliwowymi wyposażonymi w automatykę (uwaga na obowiązujące przepisy określające warunki wykonania i eksploatacji takiej instalacji);
 • po wykonaniu instalacji należy ją bardzo powoli napełnić czynnikiem grzewczym (unikając burzliwego przepływu) i dokładnie odpowietrzyć;
 • po dokładnym odpowietrzeniu instalacji i i wykonaniu próby szczelności należy wykonać regulację "na gorąco". Przeważnie wykonuje ją instalator. Regulację może wykonać samodzielnie użytkownik dysponujący stosowną wiedzą. Wykonuje się to najczęściej za pomocą nastaw wstępnych zaworów termoregulacyjnych (możliwe jest także kryzowanie instalacji lub dławienie przepływu na zaworach odcinających). Po prawidłowym wykonaniu regulacji, instalacja powinna pracować równomiernie i cicho, a kocioł powinien włączać się rzadko na dłuższe okresy czasu. 
Efektem niewyregulowania instalacji jest częste i krótkie włączanie się kotła (duże zużycie paliwa), a także głośna praca instalacji. 
Innymi ogromnymi atutami grzejników REGULUS jest duża powierzchnia wymiany ciepła, wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego (miedź + aluminium), wysoka odporność na korozję. GWARANCJA – 25 lat.

Pobierz artykuł w *.pdf

post-bottom-line