Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

KOMFORTOWE I OSZCZĘDNE OGRZEWANIE
INTELIGENTNYCH DOMÓW

W miarę szybkiego rozwoju możliwości łatwego sterowania wszystkim co korzysta z energii elektrycznej, współczesne domy stają się coraz bardziej inteligentne. Wyrafinowane pod względem swoich możliwości aplikacje sterowania objęły przede wszystkim najbardziej energochłonne elementy składowe domu, jakim jest ogrzewanie i śledzenie parametrów powietrza (temperatura, wilgotność, poziom tlenu). Inteligentne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom inwestorów w zakresie komfortu cieplnego, a ponadto muszą być oszczędne i proekologiczne.                                                                                                                                                           
Mamy dwie możliwości: albo w pełni panujemy nad ogrzewaniem albo dostosowujemy się do tego co mamy... Ogromna bezwładność ogrzewania podłogowego wyklucza zdolność jego szybkiej reakcji na obecną wysoką dynamikę pogody w Polsce i zmienne potrzeby grzewcze domowników. Bezwładność „podłogówki” wyklucza także stosowanie zmiennych strategii grzania, w tym np. okresowego, całkowitego wyłączenia ogrzewania. Obecnie budowane obiekty są coraz cieplejsze i do ogrzania wymagają coraz mniej energii cieplnej, a kolejne budowane będą jeszcze cieplejsze… Przez większą część doby i przez większą część sezonu grzewczego, w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle.
 
 
Jaka jest obecnie moda? Ogrzewanie podłogowe skojarzone z pompę ciepła pracującą w taniej taryfie. Fałszywie pojmowana oszczędność. Dlaczego? Uruchamianie całego wytworzonego ciepła bezpośrednio do grzejnika podłogowego, czyli elementu permanentnie emitującego ciepło, jest jego marnowaniem w sytuacji gdy ciepła nie trzeba podać w ogóle. A co robić gdy pojawią się potrzeby grzewcze o innej porze? Ciepło powinno być emitowane przez grzejniki wyłącznie wtedy, kiedy trzeba i w takiej ilości, ile akurat trzeba. Tylko wówczas w pełni panujemy nad  systemem grzewczym i nad komfortem cieplnym. Nasz dom służy nam, jest nam podległy, jest nam posłuszny. Użytkownik może zaprogramować niską temperaturę bazową rzadziej użytkowanego pomieszczenia tylko wówczas gdy wie, że dysponuje dużym zapasem dynamicznie podawanego ciepła. Jest to ewidentna oszczędność ciepła niedostępna posiadaczom samej „podłogówki”. Jak wybrnąć z tego dylematu? Czy nie lepiej, zamiast produkować ciepło wyłącznie w II taryfie, produkować je w dowolnym momencie, lecz optymalnie je wykorzystać? Mniejsze zużycie ciepła i komfort cieplny na żądanie zrekompensują z nawiązką nieco droższą produkcję.
 
 

Hybrydowa dystrybucja ciepła. Ogrzewanie podłogowe + grzejniki REGULUS®-system. 

Grzejniki REGULUS®-system bez problemu współpracują z kotłem kondensacyjnym zasilane tą samą co posadzka temperaturą zasilania. Wystarczy odpowiednia regulacja przepływów poprzez poszczególne składowe systemu, by ustalić proporcje emisji ciepła przez każdy z układów. Bardzo ciekawa opcja to zastosowanie w tym samym pomieszczeniu hybrydowej dystrybucji ciepła – część mocy w grzejnikach i część mocy w odpowiednio „odchudzonej podłogówce” umieszczonej jedynie na ścieżkach komunikacyjnych i powierzchniach pozbawionych umeblowania. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie zmiennych strategii grzania – same grzejniki lub grzejniki + „podłogówka” (przy silnych mrozach) w zależności od potrzeb i preferencji. Takie rozwiązanie pozwala także uniknąć przewymiarowania grzejników, czy wręcz umożliwia pomniejszenie ich gabarytów. Zamiast grzejników ściennych można zastosować również grzejące bardzo dynamicznie grzejniki kanałowe.
Umieszczenie ogrzewania posadzki wyłącznie w strefie komunikacji zabezpiecza "efekt ciepłej podłogi" ze znacznym zmniejszeniem jej funkcji grzewczej. Dostępna przy opcji hybrydowej manewrowość procesu grzania pozwala zmniejszyć jego koszt przy zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego. Grzejąc niskotemperaturowo potrzebujemy na manewr temperaturą wnętrza więcej czasu, lecz grzejniki REGULUS®-system mają kilkuminutowy czas reakcji. Ich posiadacz może więcej, ma więcej opcji, więcej strategii grzania do dyspozycji. Może przerwać grzanie i może je znacznie później rozpocząć, wydłużając maksymalnie przerwy w grzaniu – czuje się pewnie pod względem zabezpieczenia stosownej ilości ciepła w razie potrzeby. Dostępne przez Internet opcje sterowania czynią nas panami sytuacji.
Tak szeroko pojęte bezpieczeństwo cieplne domowników zapewnić mogą jedynie grzejniki o małej bezwładności cieplnej oraz dużej sprawności. Miedziano-aluminiowe grzejniki REGULUS®-system, mając małą masę całkowitą połączoną z dużą powierzchnią wymiany ciepła, są optymalnym wyborem dla instalacji niskotemperaturowych.
post-bottom-line