Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

NOWOCZESNE DOMY, NOWOCZESNE INSTALACJE C.O.
Z GRZEJNIKAMI REGULUS-system

Obowiązkowym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy m.in. wykonać ocieplenie ścian, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne oraz zidentyfikować i zlikwidować mostki cieplne. Po wykonaniu tych zmian powinno się ponownie dobrać moc źródła ciepła, dostosowanego do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie obliczyć. Unikniemy w ten sposób, szkodliwego w cenie zakupu i kosztów eksploatacji, przewymiarowania źródła ciepła.

 
Grzanie składa się z trzech etapów: produkcja ciepła, magazynowanie ciepła (nie zawsze potrzebne) oraz dystrybucja ciepła. Można optymalnie produkować ciepło, lecz nieoptymalnie je magazynować czy też dystrybuować. Na każdym etapie procesu grzewczego mogą powstawać nieuzasadnione straty. Większość z użytkowników koncentruje się na optymalizacji pracy źródła ciepła, tracąc z pola widzenia optymalizację wykorzystania wyprodukowanego ciepła. Optymalna produkcja ciepła polega na tym, że jego źródło pracuje z maksymalną sprawnością. Zapobiegliwy inwestor weźmie także pod uwagę łatwość obsługi systemu grzewczego przez każdego z domowników, możliwość jego modyfikacji w przyszłości, możliwość zmiany strategii grzania w zależności od zmian trybu życia i zmian w zakresie potrzeb co do temperatury komfortu cieplnego. Żyjemy w strefie klimatycznej o dużej dynamice pogodowej, w której sezon grzewczy trwa około pół roku, z przewagą okresów przejściowych. Dzisiejsze wymagania co do komfortu cieplnego nie oznaczają identycznych potrzeb w tym zakresie w przyszłości.
 
Biorąc pod uwagę rozmaite sposoby życia i priorytety, a także różne konfiguracje instalacji c.o. należy uznać, że jedynie system dystrybucji ciepła (grzejniki) o małej masie własnej i dużej powierzchni wymiany potrafi sprostać nawet najbardziej wyrafinowanym potrzebom grzewczym. Takimi grzejnikami są linie produktów firmy  REGULUS®-system.
 
Co daje grzanie właśnie REGULUSAMI?
  1. Szybkie, niewielkim nakładem energii rozpoczęcie efektywnego grzania (wyróżniająca cecha własna grzejników).
  2. Możliwość ekonomicznego wykorzystania każdego zauważalnego zysku ciepła (czujnik temperatury zatrzymujący grzanie).
  3. Możliwość maksymalnie długich wyłączeń ogrzewania w ciągu doby (sterownik dobowy).
 
Regulusy same w sobie nie oszczędzają energii, bo to jest niemożliwe, jednakże poprzez swoją wysoką sprawność i charakterystykę pracy, dają możliwość wyboru takiej strategii grzania i precyzyjnej dystrybucji wytworzonego ciepła, że w efekcie ich racjonalnego użytkowania osiąga się istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania, i co ważne, bez uszczerbku dla komfortu cieplnego, a wręcz z jego wzrostem. Ilość ciepła powinna być dokładnie taka, jak trzeba i dokładnie wówczas, kiedy trzeba.
 
Grzejniki mogą być usytuowane na ścianie, w ścianie, a także w posadzce (grzejniki kanałowe). W ciepłym domu grzejnik nie musi być umieszczony pod oknem, lecz w dowolnym dostępnym, nie kolidującym z niczym  miejscu. Nowy grzejnik może być w stosownym do wystroju kolorze i innej formie niż tradycyjny biały blaszak, czy też żeberkowy, umieszczane dotąd zawsze pod parapetami. Przy gruntownej modernizacji obejmującej także posadzki, warto pomyśleć o hybrydowej dystrybucji ciepła.  
 
post-bottom-line