Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

GRZEJNIKI DO POMP CIEPŁA I KONDENSATÓW
REGULUS®-system – niskotemperaturowe grzejniki na czasie

Ile czasu na dobę i w jakich godzinach przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach?
To tylko jedno z ważnych pytań, które powinien sobie zadać każdy użytkownik. 
Zapewnienie optymalnego poziomu temperatury komfortu cieplnego wymaga wyjątkowo elastycznej reakcji instalacji grzewczej jako całości, poczynając od procesu produkcji ciepła poprzez jego ewentualne magazynowanie na jego emisji kończąc. Można optymalnie produkować ciepło lecz nieoptymalnie je dystrybuować. W bilansie cieplnym domów coraz większy udział mają dodatkowe zyski ciepła. Szybka odpowiedź na ich pojawienie się plus niskie straty ciepła instalacji są kluczowymi elementami efektywnych energetycznie instalacji grzewczych. Przy zastosowaniu grzejników, efektywność ta, jak pokazują badania skandynawskich instytutów, rośnie o co najmniej 15% w stosunku do ogrzewania podłogowego. 
 
 
Wszystkie systemy grzejnikowe REGULUS®-system optymalnie wpisują się w ideę poszanowania energii, znakomicie współpracując z niskotemperaturowymi źródłami ciepła jak kotły kondensacyjne i pompy ciepła. Dla ocieplonego domu są najlepszą alternatywą, gdyż dają użytkownikowi wybór różnych opcji sposobu ogrzewania.
Zysk z ich zastosowania wynika z ich małej pojemności wodnej i małej masy własnej, a co za tym idzie minimalnej bezwładności cieplnej. Mała masa grzejnika oznacza niski koszt doprowadzenia instalacji do temperatury efektywnego grzania, a także daje możliwość szybkiego przerwania grzania w razie pojawienia się zysków ciepła lub np. opuszczenia domu na dłużej. Całkowity brak grzania oznacza całkowity brak kosztu grzania. Regulusy dają możliwość relatywnie szybkiego podwyższenia temperatury powietrza w całym domu lub w wybranych pomieszczeniach. Szczególnie ta ostatnia cecha w naszej strefie klimatycznej o przewadze okresów przejściowych (wiosna, jesień) ma walor kluczowy. Można wszak, nawet w środku chłodniejszego, wilgotnego lata, na chwilę włączyć ogrzewanie po to by „przełamać” chłód, podnieść temperaturę. Komfort cieplny małym kosztem.
Regulusy umożliwiają wysoce efektywną regulację indywidualną i strefową.
W branży krąży wiele mitów i fałszywych koncepcji. Na przykład: samoregulacja temperaturowa posadzki betonowej jest znacznie efektywniejsza, jeśli nie ma w niej instalacji ogrzewania podłogowego, gdy tymczasem jej zwolennicy tę cechę ogrzewania podłogowego wybijają na plan pierwszy…
 
 
HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA
Nowatorska koncepcja konfiguracji instalacji dystrybucji ciepła. Mocno „odchudzone”, a zatem dużo tańsze inwestycyjnie ogrzewanie podłogowe, dysponujące około 30% potrzebnej mocy grzewczej, instaluje się jedynie w strefach komunikacji, zabezpieczając efekt ciepłej czy też neutralnej podłogi dla ciepłolubnych domowników i zastępując konieczność przewymiarowania grzejników. Łączymy je z dynamicznie pracującym układem grzejnikowym, dysponującym 70% potrzebnej mocy grzewczej. Oba układy pracują w tej samej niskiej temperaturze zasilania.
Wodne ogrzewanie podłogowe w strefach komunikacji można zastąpić matami elektrycznymi. Główną funkcję grzania zawsze pełnią grzejniki.
Instalując pompy ciepła w modernizowanych obiektach, przeróbkę instalacji można ograniczyć do wymiany grzejników na grzejniki REGULUS®-system serii E-Vent. Z uwagi na obecną politykę państwa w zakresie ograniczenia szkodliwych emisji, będzie to najczęstszy i najtańszy sposób przebudowy instalacji z tradycyjnej na niskotemperaturową.
post-bottom-line