Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Grzać z przerwami czy wybrać grzanie ciągłe?

Grzejniki ścienne REGULUS-system SOLLARIUS
Grzejniki wcale nie muszą być umieszczone pod
oknami, mogą być w dowolnym wolnym miejscu
Obowiązujące w budownictwie normy i dyrektywy dotyczące energooszczędności zbliżają współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Umożliwia to przyjęcie nowych strategii ogrzewania lub modyfikacje dotychczasowych.
Użytkownicy ogrzewania podłogowego uruchamiają je wczesną jesienią i wyłączają późną wiosną. Ze względu na dużą bezwładność cieplną „podłogówka” niemal nigdy nie jest uruchamiana na dogrzewanie np. podczas zimniejszych dni latem. Nie opłaca się. W okresie grzewczym bez względu na warunki zewnętrzne, podłoga przeważnie grzeje na stałym, indywidualnie ustawionym poziomie.
Czy jest to rozwiązanie komfortowe? Dla niektórych tak, dla niektórych niestety już nie.
 
 
 
Wymagania co do komfortu cieplnego stale rosną. Grzejników trzeba coraz mniej. Potrzeby cieplne obiektów są coraz mniejsze, a w ich bilansie cieplnym coraz większy udział procentowy mają uzyski ciepła pochodzące od rozmaitych urządzeń wytwarzających ciepło, czy też od zmiennego nasłonecznienia. Są one nieprzewidywalne, zarówno co do czasu ich wystąpienia, jak i co do ilości pozyskanego „przy okazji” ciepła.

Co daje grzanie regulusami? 
Alternatywna strategia grzania.
Jeśli doprowadzimy wnętrze całego domu do temp. np. 20°C i wyjdziemy do pracy na 10 godzin wyłączając całkowicie ogrzewanie, oznaczać to będzie, że w domu nie będzie żadnego elementu o temperaturze wyższej niż jego ustabilizowana temperatura wnętrza czyli 20°C.
W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu, temperatura w tym czasie nie spadnie lub spadnie o ułamek stopnia. Analogicznie można postąpić w nocy w części domu (np. sypialnia) lub we wszystkich pomieszczeniach.

Przy ogrzewaniu regulusami czyli grzejnikami o małej masie całkowitej (mała masa grzejników wraz z wodą), z uwagi na bardzo krótki czas rozruchu instalacji oraz jej szybkie stygnięcie po wyłączeniu, planowane przerwy w grzaniu mogą być maksymalnie wydłużone, a okresy grzania mogą być maksymalnie skrócone. Wyłączając ogrzewanie, włączamy oszczędzanie energii.

Tylko system grzejnikowy o małej bezwładności cieplnej umożliwia sytuację, w której górna granica temperatury określona przez użytkownika, nigdy nie jest przekroczona.
Rozpoczęcie grzania pełną zadaną mocą lub jego zaprzestanie następuje w stosunkowo krótkim czasie. 
Przy ogrzewaniu opartym na grzejniku o dużej bezwładności cieplnej takim jak ogrzewanie podłogowe, zadana temperatura powietrza często jest przekraczana. Co to znaczy dla komfortu cieplnego?
Brak przewyższenia temperatury powyżej zadanej, czyli tej uznanej przez nas za komfortową, oznacza brak niepotrzebnych strat energii. Mniejsza dT pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem domu to mniejsza utrata ciepła, większa dT to większe straty ciepła. I tu leży główne źródło oszczędności w użytkowanie grzejników o znikomej bezwładności cieplnej. 
Efekt podwójny. Większy komfort cieplny za mniejsze pieniądze.
 
Gdzie umieścić grzejniki?
W ciepłym domu, przy niskim współczynniku przenikalności cieplnej okien, grzejniki wcale nie muszą być umieszczone pod oknami. Mogą być umieszczone w dowolnym wolnym miejscu. Miejsce pod oknem można wykorzystać inaczej, np. na minioranżerię czy półkę z książkami i bibelotami.
Grzejniki mogą być ozdobne kolorem i formą, mogą być bardzo niskie, długie lub bardzo wysokie, wąskie… Wszystko się zmienia.
Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest sens, przy minimalnych potrzebach grzewczych domu, dostarczać do niego całe ciepło poprzez mało sterowalny, o gigantycznej bezwładności cieplnej grzejnik jakim jest ogrzewanie podłogowe?
Jeśli układ mieszany, to taki w którym podłoga jest neutralna temperaturowo – grzana minimalnie, natomiast wszelkie manewry ciepłotą wnętrza przejmują znacznie dynamiczniej od podłogówki pracujące grzejniki.
Po okresie fascynacji podłogówką, bez wątpienia nastąpi nawrót do grzejników, nie do tych co dawniej, lecz do grzejników nowej generacji, pracujących maksymalnie dynamicznie.
Kolejny etap należeć będzie do klimakonwektorów…
 
Myślmy perspektywicznie.
 
Budujemy Dom - ABC Budowania 2013
 
ZałącznikWielkość
01 Grzać z przerwami czy wybrać grzanie ciągłe (pdf)164.29 KB
02 Grzać z przerwami czy wybrać grzanie ciągłe (pdf)1.46 MB
03 Grzać z przerwami czy wybrać grzanie ciągłe (pdf)128.77 KB
post-bottom-line