Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Dynamiczne grzejniki

Grzejniki REGULUS sprawiają pewien kłopot specjalistom z branży, gdyż nie mieszczą się w tradycyjnej nomenklaturze grzejników. Nie są one ani żeberkami, ani panelami, nie są też konwektorami z definicji. Co prawda w budowie zbliżone są do konwektorów, lecz już sposobie pracy są zdecydowanie bliższe grzejnikom płytowym.Tak jednoznacznie wynika z badań przeprowadzonych przez ITGiS w Radomiu. Duża wytrzymałość regulusów na zmienne, wysokie ciśnienia oraz temperaturę sprawia, że mają one wyjątkowo szerokie, uniwersalne zastosowanie w ogrzewnictwie.

Inne cechy wyróżniające te grzejniki takie jak: mała masa całkowita (grzejnik wraz z wodą), duża powierzchnia całkowita kontaktu z ogrzewanym powietrzem, relatywnie duża wskutek pofalowania, powierzchnia czołowa zwrócona na pomieszczenie, sprawiają, że regulusy cechuje unikalnie wysoka dynamika pracy przy każdej temperaturze czynnika grzewczego. Radzą sobie bez problemu, zarówno w instalacji niskotemperaturowej jak i przy ogrzewaniu parowym.

Powierzchnia wymiany ciepła
Gdy uszereguje się różne sposoby ogrzewania porównując powierzchnię wymiany ciepła z otoczeniem, wówczas otrzymamy taką kolejność: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, grzejniki REGULUS-system, grzejniki żeberkowe, grzejniki panelowe z konwektorem, grzejniki panelowe, na końcu zaś konwektory. 

Im większa jest powierzchnia wymiany ciepła, w tym w niższych parametrach temperaturowych pracy instalacji c.o., tym skuteczniejsze jest osiągnięcie celu grzewczego. W czasach kotłów kondensacyjnych czy pomp ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów możliwość niskotemperaturowego ogrzewania ma znaczenie priorytetowe. Wśród grzejników to właśnie regulusy mają bezapelacyjnie największą efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

Ogrzewanie podłogowe, z racji swej największej powierzchni wymiany, może sprostać potrzebom grzewczym przy najniższej temperaturze pracy. Jednakże wadą „podłogówki” jest długi czas nagrzewania czyli długi czas startu oraz równie długi czas hamowania grzania. Podłogówka jest ogrzewaniem mało dynamicznym w przeciwieństwie do również niskotemperaturowych lecz bez porównania bardziej dynamicznych regulusów. Mała dynamika pracy oraz duża inercyjność podłogówki wynika z jej potężnej masy całkowitej, drugiego istotnego kryterium porównawczego dla różnych systemów ogrzewania.

Masa całkowita układu c.o.
Im mniejsza masa układu oddawania ciepła, tym układ szybciej osiągnie swoją pełną moc nominalną, szybciej też wypełni swoją funkcję grzewczą czyli jest układem bardziej dynamicznym. Układ grzewczy o małej masie całkowitej zdecydowanie mniejszym początkowym wydatkiem energii, znacznie szybciej osiągnie pożądaną temperaturę.

Gdy układ grzewczy jest już w fazie grzania ciągłego, wówczas szybkość ta ma nadal znaczenie jedynie przy kotłach pracujących cyklicznie. O ile konwektory elektryczne startują natychmiast po włączeniu, ogrzewanie podłogowe potrzebuje wielu godzin by się „naładować”. W okresach przejściowych musi to spowodować nieoptymalne gospodarowanie energią. Duża masa całkowita układu oddawania ciepła skutkuje dużą bezwładnością cieplną. Przegrzewanie pomieszczeń jest nieekonomiczne, gdyż im wyższa temperatura wewnątrz, tym rośnie dT wobec otoczenia i następuje większa utrata ciepła. Moment efektywnego grzania grzejników o dużej masie następuje po długim czasie i trwa, pomimo, że zadane parametry temperatury zostały już osiągnięte. Elektronika sterująca mająca na celu niwelowanie negatywnych ekonomicznych skutków dużej bezwładności układu, w wypadku układu o małej masie całkowitej jest najczęściej zbyteczna. Układ grzewczy o małej masie całkowitej umożliwia nie tylko szybki dostęp użytkownika do dynamicznie mu podanego ciepła lecz również uzyskanie ciepła w dokładnie pożądanej ilości. Układ o małej masie służyć może praktycznie przez cały rok, gdyż użytkownik nie ma ekonomicznych, finansowych rozterek przy jego uruchomieniu na kilkanaście, kilkadziesiąt minut w celu korekty temperatury.

Szeregując sposoby ogrzewania według masy całkowitej wymiennika ciepła, otrzymamy następujące uporządkowanie: konwektory, grzejniki REGULUS-system, panele stalowe, żeberka aluminiowe, panele stalowe z konwektorem, ogrzewanie ścienne, ogrzewanie podłogowe. Oznacza to, że to właśnie grzejniki REGULUS przodują w dynamice procesu ogrzewania w grupie wymienników wodnych.

Grzejniki REGULUS-system - współpraca z kotłami stałopaliwowymi
Nie ma żadnych przeciwwskazań, by w układzie z kotłem stałopaliwowym zamontować grzejniki REGULUS-system. Są producenci kotłów stałopaliwowych i kominków z płaszczem wodnym, którzy dają Regulusom pełną rekomendację. Ich argumentacja jest prosta: jaka jest różnica pomiędzy 1 kW mocy w Regulusach a 1 kW mocy w innych grzejnikach? Żadna.

Kocioł musi mieć zawsze możliwość pracy ze zmienną mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub musi być chroniony buforowym zbiornikiem ciepła. W przypadku braku takiego bufora, zdecydowanym błędem jest nawet niewielkiego stopnia przewymiarowanie mocy kotła stałopaliwowego w stosunku do realnych potrzeb. Stosowanie dużych grzejników, o dużej masie całkowitej, mających za cel chronić kocioł przed przegrzaniem jest nieporozumieniem, zarówno z uwagi na przepłacenie samych grzejników jak następnie wskutek nieoptymalnej i nieekonomicznej ich pracy.

Z wielu powodów najlepszym rozwiązaniem jest wodny bufor ciepła skojarzony z lekkim, dynamicznym układem grzejnikowym. Wówczas kocioł, niezależnie od temperatury zewnętrznej, pracuje w optymalnych parametrach swej najwyższej sprawności, kaloryczność zużytego opału jest w 100% wykorzystana. Nie wykraplają się szkodliwe kwasy niszczące komin oraz sam kocioł.

W układzie z buforem ciepła z grzejnikami o dużej masie, zysk ze zmagazynowania nadwyżki uzyskanego ciepła zostanie zmarnotrawiony. Masa bufora wodnego jest niepotrzebnie dublowana. Po co pobierać ciepło z akumulatora ciepła na rzecz kolejnego akumulatora ciepła?

Bufor można ładować w każdym sprzyjającym dla użytkownika momencie, również z użyciem kilku źródeł ciepła. Ciepło, przy współpracy ze sterownikami temperatury wnętrza, będzie powoli i precyzyjnie dawkowane tylko poprzez grzejniki o małej masie całkowitej, pracujące zawsze skutecznie, nawet przy stałym, stopniowym spadku temperatury wody w buforze w miarę jego rozładowywania.

Optymalny komfort cieplny, optymalny wymiar ekonomiczny procesu grzania - efekt podwójnie pozytywny, możliwy jest wyłącznie z dynamicznymi grzejnikami REGULUS.
 

post-bottom-line