Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

Instalacja c.o.

BUDOWA INSTALACJI C.O.

Co warto wiedzieć?
1. Instalację c.o. zawsze należy budować z zachowaniem spadków. Należy unikać zbędnych obejść a przede wszystkim syfonów tworzących korki powietrzne (znaczne utrudnienie cyrkulacji). W najwyższych punktach każdego obiegu należy zamontować odpowietrzniki automatyczne a przy kotle separator powietrza.

2. W instalacji c.o. należy stosować odpowiednie stopniowanie średnic rur, malejąco idąc od kotła w kierunku grzejników, w celu uzyskania prawidłowego rozdziału oporów hydraulicznych i równomiernej cyrkulacji czynnika grzewczego przez wszystkie grzejniki.

3. Grzejniki REGULUS-system należy montować zawsze poziomo zachowując nie mniej niż 10 cm odstęp od podłogi i od parapetu.

4. Instalację napełniamy wodą bardzo powoli najlepiej od strony powrotu, przy otwartych odpowietrznikach. Tak wykonane napełnianie instalacji gwarantuje skuteczne wypchnięcie powietrza i pozwoli nam uniknąć jego sprężenia i uwięźnięcia w instalacji i w grzejnikach.
Instalację należy napełniać przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej.

5. Po odpowietrzeniu instalacji i wykonaniu próby szczelności należy bezwzględnie wykonać jej regulację "na gorąco". Przepływ można regulować przy pomocy kryz dławiących, zaworów lub nastaw wstępnych zaworów termoregulacyjnych.

6. Konieczne jest wbudowanie w instalacji filtrów siatkowych- na zasilaniu instalacji w wodę oraz przed kotłem na powrocie. Brak filtra mechanicznego w instalacji powoduje utratę gwarancji na regulusy.

7. W trakcie eksploatacji należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez wnętrze grzejników celem pełnego wykorzystania ich mocy.

8. Instalacja c.o. powinna być tak wyregulowana a pompa cyrkulacyjna o takiej wydajności by różnica temperatur między zasilaniem a powrotem na grzejniku była wyraźnie wyczuwalna.

9. Maksymalna moc kotła grzewczego dla potrzeb c.o. nie powinna przekraczać sumy mocy wszystkich grzejników zabudowanych w instalacji. Korzystne jest zastosowanie kotła z mocą modulowaną.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI CO

post-bottom-line