Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT

GRZEJNIKI ŚCIENNE REGULUS-system E-VENT

E-VENT - grzejnik przystosowany do zamontowania wentylatora, wersje: REGULLUS i SOLLARIUS

Grzejnik z wentylatorem

E-VENT – cechy szczególne: 
- miedziano-aluminiowe
- mieszany sposób emisji ciepła: promieniowanie + konwekcja naturalna oraz cyrkulacja wymuszona wentylatorem  
- zespół wentylatorowy można zakupić jednocześnie w komplecie z grzejnikiem
- bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego – kotły kondensacyjne, pompy ciepła
- wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania – miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia)
- niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania – niska bezwładność cieplna
- niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
- wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie

 

Grzejniki E-VENT znajdują zastosowanie w:

 • budownictwie jedno- i wielorodzinnym – zwłaszcza tam, gdzie planowana jest w przyszłości zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe, dzięki zastosowaniu grzejników z wentylatorem można także ograniczyć wielkość grzejników ściennych
 • domach energooszczędnych – możliwość zastosowania w każdej konfiguracji systemu c.o
 • domach szkieletowych i drewnianych – bardzo lekkie grzejniki to łatwy montaż, nawet na ścianach gipsowo-kartonowych, grzejnik może również działać bez wentylatora
 • budownictwie letniskowym – grzejniki można wypełnić płynem niezamarzającym
 • budynkach z instalacją starszego typu – dostępny rozstaw 50 mm (jak w tradycyjnych żeberkach i panelach) 
 • obiektach sportowych, siłowniach, obiektach typu SPA – głównie takich w których konieczne jest dynamiczne uzupełnianie trudnych do przewidzenia strat ciepła
 • magazynach i budowlach wielkokubaturowych, budynkach przemysłowych – możliwość czasowego obniżenia temperatury, a nawet wyłączenia niektórych stref z opcją szybkiego włączenia do użytkowania
 • placówkach użyteczności publicznej, biurach i urzędach, obiektach kultury, obsługi bankowej, turystyki, handlu, gastronomii 
 • budynkach oświaty, dydaktyki, placówkach opiekuńczych – niska temperatura dotykowa
 • budowlach sakralnych – aktywne mieszanie powietrza równomierny rozkład temperatury, usuwanie wilgoci
 • obiektach o podwyższonej wilgotności powietrza, basenach, myjniach, ogrodach zimowych, jednostkach pływających oraz w infrastrukturze portów – duża odporność na korozję
post-bottom-line